Admiterea 2017

AVIZ

Liceul Teoretic „Ion Pelivan”  anunță concursul de admitere la liceu pentru anul de studii 2017-2018:

  • clasa a-X-a Umanist—25 locuri vacante
  • clasa a-X-a Real—25 locuri vacante

Înscrierea, pentru admiterea în liceu, se face la secretarul Comisiei de admitere.

La înscriere, candidații prezintă următoarele acte:

  1. Cererea de înscriere, cu indicarea profilului.
  2. Copia certificatului de absolvire a gimnaziului (autentificată de către directorul instituției absolvite).
  3. Copia buletinului de identitate. În cazul în care candidatul nu a atins vârsta de 16 ani, se acceptă copia certificatul de naștere.
  4. Adeverință medicală .
  5. Patru fotografii cu dimensiunile de 3×4 cm.
  6. Copia diplomelor la olimpiadele raionale/municipale, naționale, internaționale (dacă există).

 

Directorul liceului                                                          Raileanu Natalia