Istoria instituției

Nu avem un cuvânt mai nobil pentru a arăta cine suntem

decât numele nostru–Liceul Teoretic  „Ion Pelivan ”

IP LT „Ion Pelivan” din satul Răzeni, Ialoveni are tradiții ce se transmit din generație în generație, tradiții care o reprezintă.

Dar să începem de la izvoare:

 • începutul secolului XX școala primară de 4 clase;
 • până în 1956 – școală sătească de 7 clase;
 • 1957-1965 – școală medie completă (8 clase );
 • 1965 – două școli medii: cu instruire în limba română și cu instruire în limba rusă;
 • 1983 – reorganizarea școlii medii complete în Școala Medie ”A.S.Pușkin”;

La 3 septembrie 1998, conform ordinului 310, vechea școală devine Liceul Teoretic Răzeni. S-a modificat nu doar statutul instituției, dar și percepția cadrelor didactice și a sătenilor care au conștientizat condițiile noi cărora trebuiau să le facă față. Paisperzece ani mai târziu, în 2012, liceului i se acordă onoarea de a purta numele Liceul Teoretic ”Ion Pelivan ”. Nu a fost un nume aleatoriu, Ion Gheorghe Pelivan fiind un răzănean care a făcut istorie. Anul trecut liceul a comemorat cu mândrie cei 140 de ani de la nașterea marelui luptător național.

La moment, în liceu își fac studiile 849 elevi, dintre care:

 • 333 elevi sunt elevi ai treptei primare
 • 417 – elevi ai claselor a V-a – a IX-a
 • 97 – elevi în clasele  liceale a X-a – a XII-a.

Toți acești elevi învață într-un singur schimb, în 33 clase după cum urmează:

 1. cl. I-a – 3 clase
 2. cl. a II-a – 3 clase
 3. cl. a III-a – 3 clase
 4. cl. a IV-a – 3 clase
 5. cl. a V-a – 4 clase
 6. cl. a VI-a – 3 clase
 7. cl. a VII-a -3 clase
 8. cl. a VIII- a – 3 clase
 9. cl. a IX-a – 3 clase
 10. cl. a X-a – 2 clase (real și umanist)
 11. cl. a XI-a 2 clase umanistice
 12. cl. a XII-a – 1 clasă umanistică.

Suntem o instituție de circumscripție unde își fac studiile elevi din 5 sate arondate (Zîmbreni, Horești, Cărbuna, Mileștii Noi și Cigîrleni). Pentru deplasarea elevilor din satele Zîmbreni, Horeștin și Mileștii Noi este organizat transport.

Activăm într-o clădire –tip:

 1. bloc administrativ, unde se găsesc: sala sportivă, cantina, sala de festivități, toate auditoriile administrative și avem recent amenajată sală de sport pentru treapta primară (unică în raion);
 2. blocul A, unde se află clasele de studii pentru treapta gimnazial-liceală și Centrul de Resurse pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, în cadrul căruia activează 3 cadre de sprijin, psiholog, care acordă asistență la 27 elevi și părinți ai acestora, inclusiv bibliotaca;
 3. blocul B și C sunt puse la dispoziția claselor primare și cadrelor din Aria curriculară ”Arte.Tehnologii. Sport”.

Dispunem de stadion –tip pentru mini-fotbal, de o seră, bibliotecă cu un fond de carte, care în ultimul an s-a înbunătățit cu peste 1000 titluri (procurări, donații). Înstituția este dotată, deocamdată, cu 4 seturi  multimedia, iar în curând vor fi amenajate alte 5 săli de clasă. Dispunem de sală de calculatoare cu 12 computere staționare și fiecare Comisie metodică dispune de cel puțin un notebook. Echipa managerială, inclusiv și angajații din administrație tot dispun de notebook-uri, numărul total al acestora fiind peste 20. Preconizăm în noul an de învățământ să amenajăm încă o clasă de calculatoare cu cel puțin 12 computere.

În cadrul liceului activează secții sportive și cercuri pe interese:

-baschet, volei, fotbal, dans sportiv, sah;

-”Folclor”, ”Pensula ghidușă”, ”Meșteri populari”, ”Firicel de busuioc”- ansamblul de dans, ”Mâini dibace”, ”Tânărul floral”, ”Tânărul actor” etc.

Contingentul didactic al instituției noastre este unul calificat, bine instruit, ce depune efort pentru a promova imaginea instituției la nivel local, regional, național și internațional prin implicări în proiecte comunitare, regionale, naționale și internaționale. Din cei 61 cadre didactice 55 își exercită funcția la moment, deținând grade didactice, după cum urmează:

 • 7 cadre cu grad didactic I; 
 • 33 cadre cu grad didactic II;
 • 15 cadre nu dețin grad (din ei 14 sunt tineri specialiști sau în primii trei ani de activitate).

Avem 11 masteranzi și 4 cadre ce fac masterul. Două cadre dețin titlul de Doctor în științe, iar altele două își fac acum studiile la doctorat. Majoritatea tinerilor specialiști sunt foști elevi ai instituției noastre. Instruirea limbii străine în școală este organizată din clasa a II-a cu divizarea claselor în 2 subgrupe. Profesorii predau 14 obiecte opționale.  Activitatea profesorilor se axează pe calitate, de unde avem rezultate la concursurile raionale pe obiecte, în anii de studii:

2015-2016 – 16 locuri premiante;

2016-2017 – 20 locuri premiante.

La nivel republican elevii noștri se învrednicesc de locurile I,II și III (Ex.: locul I la Istorie, cl. a X-a în 2016).

În cadrul instituției activează 11 Comisii metodice, Consiliul de administrație (formula nouă), Consiliul elevilor, Consiliul reprezentativ al părinților, Consiliul de etică, Asociația părinților și pedagogilor. În urma conlucrării efectuate am făcut posibil să implementăm un șir de proiecte: ”Școala mea”-2017, ”Tinerii Ambasadori Europeni” și ”Incluziunea digitală, Orange”-2016 etc., cu Fondul Tinerilor Ialoveni- peste 20 proiecte în ultimii 2-3 ani de infrastructură, educație ecologică, TIC etc.

Misiunea liceului ”de satifacere a cerințelor educaționale ” ale elevilor și părinților lor o realizăm având rezultate bune la susținerea examenelor de BAC (locul 27 din 346 de licee în anul 2015-2016) cu promovabilitatea de 100%, la examenele de absolvire și evaluarea finală a treptei primare.

Competențele și abilitățile, pe care le obțin elevii în școala noastră le dau posibilitate să-și  continue studiile la cele mai prestigioase instituții de învățământ din țară și de peste hotarele ei.