Olimpiade

Anul 2017 s-a dovedit a fi unul fructuos pentru liceul nostru. Echipa olimpică a demonstrat cunoștințe temeinice, iar cadrele didactice s-au convins repetat că eforturile depuse numaidecât se încununează cu succes. Astfel, în cadrul etapei raionale, la olimpiadele școlare la disciplinele de studii s-au obținut următoarele locuri premiante:

Locul I: 4 elevi

Locul II: 6 elevi

Locul III: 4 elevi

Locul IV: 6 elevi

Olimpiade 2017